Mỗi dự án sẽ có một cú pháp thanh toán riêng và có một số tài khoản của chủ đầu tư dự án riêng.

Vì vậy, để nhận được hướng dẫn thanh toán cho từng dự án quý vị vui lòng liên hệ:

Hotline: 0909763555

Email: hotro.chudautu@gmail.com

Show Buttons
Hide Buttons